Specifik historia om rocken på 1950-talet

50-talet Rock spred sig snabbt bland medelklassen och främst till unga vita på 1950-talet. Det ledde givetvis till att vita artister började skapa musiken och göra sina egna versioner av den nya musikgenren rock som … Continue reading Specifik historia om rocken på 1950-talet